Geen lagere BTW, maar 15% subsidie zonnepanelen

Nog geen week na het uitlekken dat het btw-tarief van zonnepanelen vanaf 1 juli 6 procent zou worden, blijkt dat op korte termijn de btw verlaging niet mogelijk is vanwege technische complexiteit rondom de Europese regelgeving.

Subsidie 15%

Er komt per 1 juli 2012 al een budget voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers (in 2012 22 mln.). Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. Met deze regeling vindt al in 2012 een extra impuls plaats voor schone energie en wordt hiermee het belang van opwekking duurzame energie dicht bij de mensen benadrukt. De subsidie eindigt in 2013. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling bekendgemaakt. Hiervoor wordt 30 miljoen euro gereserveerd.

Installatie

Op 25 mei presenteerde het kabinet het definitieve akkoord waarna het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De Volkskrant heeft het eerder weten te bemachtigen. Eerder werd nog gemeld dat een subsidie ook van toepassing zou zijn op de installatie van zonnepanelen, maar hier lijkt in het akkoord geen sprake van te zijn. Of er een stimuleringsregeling voor na dit jaar komt is onduidelijk.

Salderingsregeling

In de samenleving en bij de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie bestaat een brede wens om te onderzoeken op welke manier saldering van de energierekening ook buiten “eigen dak” (o.a. flats of boerenschuur) via de uitgavenkant mogelijk is, die ook houdbaar is voor overheidsfinanciën. Dit onderzoek zal op korte termijn plaatsvinden. Op basis van dit onderzoek zal in 2013 een pilot worden gestart. Voor deze maatregel is vanaf 2014 € 10 mln. beschikbaar. Voor de salderingsregeling wordt totaal 25 miljoen euro gereserveerd.

Energiebesparingsmaatregelen

Met energiebesparingsmaatregelen in de gebouwde omgeving kunnen de woon- en huisvestingslasten van Nederlandse huishoudens en bedrijven beter beheersbaar worden voor prijsstijgingen van energie en kunnen effecten van de hogere energiebelasting worden beperkt. Daarnaast levert deze maatregel een bijdrage aan de Europese klimaatdoelstelling. Dit budget (in 2013 70 mln., daarna 58 mln., via begroting BZK) is beschikbaar voor cofinanciering voor zowel grootschalige projecten (o.a. woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en zwembaden) als voor particulieren. Via een volledig revolverend fondsconstructie komt het geld terug waarna het weer beschikbaar is voor investeringen. Het geheel kan worden opgezet in samenwerking met partijen uit de bouw-, de energie- en de financiële sector. Het fonds zal zo worden vormgegeven dat fluctuaties in het fonds het EMU-saldo en EMU-schuld niet beïnvloeden.

Forse groei zonnepanelen in Nederland verwacht

Zonnepanelen gaan dit jaar enorm toenemen in Nederland. Experts verwachten 80 megawatt aan nieuw geïnstalleerde blauw glinsterende panelen waarmee het totaal aan het eind van 2012 op 200 megawatt komt. Dit schrijft dagblad Trouw vrijdag 25 mei in een reportage van het Solar Future congres in Haarlem.

Bron: duurzaamnieuws.nl