Subsidieregeling Zonnepanelen

Het voornemen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is dat particulieren per 2 juli 2012 subsidie kunnen aanvragen voor de aanschaf van zonnepanlen (zon-PV). De subsidieregeling zonnepanelen zal de productie van duurzame elektriciteit stimuleren.

Voor wie is de subsidie bedoeld

De tegemoetkoming voor de aanschaf van zonnepanelen is beschikbaar voor particulieren. Voor elk adres kunt u maximaal één aanvraag indienen. De subsidie is niet bedoeld voor ondernemers.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is 15 % van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Daaronder vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. U krijgt geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie dan moet de installatie groter zijn dan 0,6 kilo Wattpiek. U kunt maximaal € 650,- subsidie krijgen.

Hoe vraagt u aan

Vanaf 2 juli 2012 kunt u digitaal subsidie aanvragen (via DigiD). Het heeft geen zin de subsidieaanvraag vóór 2 juli 2012 in te dienen. De aanvragen die voor 2 juli 2012 binnenkomen zullen worden afgewezen.
Daarnaast is het belangrijk dat u digitaal, een getekende koopovereenkomst voor de zonnepanelen meestuurt. De koopovereenkomst (hieronder verstaan we geen offerte) moet op 2 juli 2012 of daarna zijn afgesloten.

Actualiteit

Dagelijks kunnen er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de subsidieregeling zonnepanelen. Houdt u hiervoor deze webpagina in de gaten.