REGELING WAARDE VERMEERDERING BEVINGSGEBIED GRONINGEN

REGELING WAARDE VERMEERDERING

Huiseigenaren afkomstig uit ‘De negen gemeenten’ kunnen vanaf 6 november 2014 een vergoeding krijgen voor energiebesparende maatregelen. De premie van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering kan oplopen tot 4000 euro. Maandag 9 februari hebben de provincie Groningen en de betrokken Groninger gemeenten met minister Kamp aanvullende afspraken gemaakt over aanpak van de negatieve gevolgen van de gaswinning in Groningen. Aan de hand hiervan is besloten om naast inwoners van de negen gemeenten, ook inwoners van de gemeenten Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer in aanmerking te laten komen voor de regeling Waardevermeerdering.Zodra dit besluit officieel is vastgesteld zal dit bekend worden gemaakt op onze website en kunnen inwoners van Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer een aanvraag indienen viawww.snn.eu/waardevermeerdering/aanvragen.

Let op. De regeling Waardevermeerdering is gericht op energiebesparing. Naast gebruik te maken van deze subsidie, kunt u wellicht ook gebruik maken van de regeling schadeherstel. Kijk voor meer informatie hierover op www.centrumveiligwonen.nl.

Wanneer kom ik in aanmerking?

U dient woningeigenaar te zijn in één van de volgende negen gemeenten binnen het gaswinningsgebied: Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Slochteren, De Marne, Bedum of Winsum.

Daarnaast is minimaal één van de onderstaande opmerkingen op u van toepassing:

 • U heeft een schriftelijk advies gekregen van de NAM voor bouwkundig versterkende maatregelen.
 • U bent eigenaar van een woning in de negen gemeenten waaraan de NAM een schade van ten minste € 1.000,- heeft vastgesteld in categorie A of B;
 • U heeft een woning gekocht of opgeleverd gekregen binnen de negen gemeenten op of ná 17 januari 2014.

Geen particulier?

Bent u wel eigenaar van de woning maar betreft het niet uw hoofdverblijf? Zakelijk gerechtigden kunnen ook gebruik maken van de regeling voor huurwoningen die meer dan 1.000 euro schade hebben of waar bouwkundige versterkingen aan uitgevoerd worden. Wilt u als zakelijk gerechtigde een aanvraag indienen? Kijk dan op de pagina “Aanvragen zakelijk”.

Welke maatregelen worden gesubsidieerd?
U kunt subsidie aanvragen voor de volgende energiebesparende maatregelen:

 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Gevelisolatie
 • Muurisolatie
 • HR++(+)glas (inclusief kozijnen)
 • Combiketel met hoog rendement
 • Zonnepanelen en zonnecollectoren
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Warmte- koudeopslag
 • Technieken voor warmteterugwinning

Daarnaast kunt u subsidie ontvangen voor het krijgen van een Energie Prestatie Advies. Dit is een advies van een gecertificeerde adviseur over efficiënter energiegebruik in uw woning. Het maximale subsidiebedrag van €4.000,- per woning is inclusief het Energie Prestatie Advies. De subsidiabele kosten kunnen niet hoger zijn dan de gemaakte kosten. Wel ontvangt u het hele bedrag van €4.000,- indien u deze kosten (of hoger) opgeeft.

Heeft u al opdracht gegeven?

De Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering gaat gelden met terugwerkende kracht vanaf 17 januari 2014. Bent u een huiseigenaar en heeft u op of na deze datum energiebesparende maatregelen getroffen aan uw woning? Dan kunt u toch nog een subsidieaanvraag indienen.