Zonnepanelen en salderen: Wat gebeurt er na 2020?

De huidige salderingsregeling gaat vanaf 2020 veranderen. Dit heeft het kabinet in het nieuwe regeerakkoord al laten weten. Maar hoe komt de opvolger van salderen eruit te zien?

Salderingsregeling

Consumenten en bedrijven met een kleinverbruiksaansluiting, die zonnepanelen plaatsen krijgen voor de teruglevering van hun opgewekte energie, dezelfde prijs als zij betalen voor stroom. De energieleverancier brengt de teruglevering in mindering op het energieverbruik en rekent vervolgens de btw en energiebelasting pas over het resterende energieverbruik. Dit heet salderen. De huidige regeling gaat echter na 1 januari 2020 op de schop.

Huidige regeling te duur

De huidige salderingsregeling kost de overheid zo’n 300 miljoen euro per jaar. Elk jaar komt er in Nederland zo’n 5 GW aan zonnepanelen bij die aanspraak maken op deze salderingsregeling. Deze toenemende groei aan zonne-energie is goed voor het klimaat, maar is daarnaast ook een financiële zorg voor de overheid. In dat opzicht is de huidige salderingsregeling niet langer meer te handhaven, waardoor de regering zich genoodzaakt ziet om deze te wijzigen.

De opvolger van salderen

Over de opvolger van de salderingsregeling heeft het kabinet nog niets gemeld. De energiebranche verwacht dat er een terugleversubsidie voor in de plaats komt. Naast de vaste vergoeding voor teruglevering, zal per kWh die wordt teruggeleverd, een variabele subsidie worden uitgekeerd. De hoogte van de subsidie zal afnemen naarmate de prijs van zonnepanelen daalt. Het kabinet garandeert hiermee dat de terugverdientijd van zonnepanelen gemiddeld op 7 jaar blijft.

Stopzetten salderen is slecht idee

Milieu-activisten, de installatiebranche en ondernemers in zonne-energie vinden het stopzetten van de salderingsregeling een slecht idee. Zij zijn vooral bang dat consumenten en bedrijven stoppen met investeren in zonnepanelen, waardoor de groei zal stagneren. Deze beweging staat haaks op de klimaatdoelen die het kabinet heeft. Twintig organisaties stuurden in december een open brief aan minister Wiebes. Zij willen dat de salderingsregeling wordt verlengd tot 2023.

Ontwikkeling energieopslag

Toch is niet de hele duurzame energiebranche tegen afschaffing van de salderingsregeling. Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie zien namelijk ook dat de huidige regeling de ontwikkeling op het gebied van energieopslag remt. Er is geen noodzaak voor consumenten en bedrijven om hun energie op te slaan als de teruglevering toch wordt gesaldeerd. De verwachting is, dat het einde van de salderingsregeling het begin van energieopslag bij consumenten en bedrijven betekent. Waarmee het investeren in zonnepanelen juist nog aantrekkelijker wordt.