BTW Teruggave

3 stappen voor aftrek van BTW op zonnepanelen

BTW-zonnepanelen Hoe vorder ik de BTW terug op mijn investering? Volg het volgende stappenplan. In 3 stappen heeft u het zelf geregeld.

Sinds 20 juni 2013 kunt u als particulier BTW terug ontvangen op uw investering op zonnepanelen. Het gaat hierbij om 21% BTW over het materiaal en 6% over de installatiekosten. U mag namelijk gezien worden als ondernemer. Dit betekent dat u de BTW over de investering mag terugvragen, maar BTW moet betalen over de opgewekte stroom. Echter is de BTW over de opgewekte stroom een heel laag bedrag zodat u hiermee onder de kleineondernemersregeling valt. Die BTW hoeft u in de opvolgende jaren niet te betalen.
Hoe regelt u dit administratief. Marcel Blaauw geeft hierbij het stappenplan:

Stap 1: Vul het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer’ van de belastingdienst in.

Dit formulier is vrij gemakkelijk in te vullen. Hier een aantal bijzonderheden:

2: Rechtsvorm = eenmanszaak

3: Overslaan

4: Overslaan

5a: Ja

6a: 1

6b: Opwekken van stroom via zonnepanelen.

Geleverd wordt aan:

Energiebedrijf X
Straatweg 10
1000 JJ AMSTERDAM

7a: Geef aan wat uw andere inkomsten zijn, meestal uw salaris (dus loon)

7b: 0

7c: -5000 (indien u voor 5.000 ex BTW aan zonnepanelen heeft aangeschaft, vergeet niet het min-teken)

7d: Uw bruto jaarsalaris. Het betreft een schatting, dus het hoeft niet exact te zijn

8a: 500 (indien er 2500 kWh wordt opgewekt waarvoor u een vergoeding krijgt van 0,20 ex BTW per kWh)

8b: 5000 (indien u voor 5.000 ex BTW aan zonnepanelen heeft aangeschaft)

8c: Nee

8d: Bedrijfsadres

9: Nee

10: Leeg laten

Stap 2: Ontvangst bevestiging van de belastingdienst

Binnen ongeveer 5 werkdagen ontvangt u van de belastingdienst een bericht dat u als ondernemer bent aangemerkt. Een aantal dagen later ontvangt u van de belastingdienst de gebruikersnaam en toegangscode om uw aangifte van BTW te verzorgen.

Stap 3: Aangifte doen van BTW

Met de gebruikersnaam en toegangscode kunt u nu aangifte doen van omzetbelasting. Hiermee vordert u de BTW terug. In sommige gevallen ontvangt u van de belastingdienst een aangifteformulier waarna u de aangifte schriftelijk doet. U moet in het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen wel BTW gaan betalen over de opgewekte stroom, maar dat is bijna een te verwaarlozen bedrag. De belastingdienst heeft hiervoor zogenaamde forfaits opgesteld zodat u niet hoeft te berekenen hoeveel kWh u precies heeft opgewekt en hoeveel BTW hier op zit:

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait

0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100

Stel u heeft een installatie van 2500 WP waarvoor u € 5.000 excl BTW heeft betaald. Dan dient u per jaar € 60,- af te dragen aan BTW over de opgewekte stroom. Maar U krijgt de BTW terug over uw investering. Dit dient u per kwartaal te doen en de afdracht is dus € 15,- per kwartaal voor de opwekking.
Uw aangifte ziet er in het eerste kwartaal als volgt uit:

Gemakshalve is er van uitgaan dat u € 1.050,- aan BTW heeft betaald, zijnde 21% van € 5.000,-. Waarschijnlijk heeft u ook een component van 6% BTW op de installatie. Bij de aangifte hoeft u alleen de werkelijk betaalde BTW in te vullen in het veld Voorbelasting. Het BTW-bedrag staat vermeld op de factuur die u van uw leverancier heeft ontvangen. Let op: u dient een officieel factuur te hebben, de orderbevestiging is niet voldoende, ook al staat daar de BTW op vermeld. Het bedrag van € 71 onder 5 a wordt berekend door (€ 15 / 21) * 100, waarbij 21 staat voor ’21% BTW’.
Voor de overige 3 kwartalen die in hetzelfde jaar volgen dient u de volgende aangifte te doen:

Let op, de BTW dient u wel over te maken naar de belastingdienst. Dit staat vermeld op het aangifteformulier dat u van de belastingdienst ontvangt. Als u dit niet doet krijgt u een boete, dat is zonde.
Mocht u de zonnepanelen bijvoorbeeld in oktober hebben aangeschaft, dan dient u het volledige forfait op te nemen in uw aangifte van het 4e kwartaal. In dat geval gaat het dus niet om € 15,- (onder 1a) maar om € 60,-. Met andere woorden: het forfait mag u niet naar rato verminderen. Ongeacht het moment dat u de zonnepanelen heeft aangeschaft dient u het volledige forfait in een aangiftejaar af te dragen.

Stap 3: Vraag ontheffing aan voor de opvolgende jaren

Omdat u voor de opvolgende jaren onder de kleineondernemersregeling valt, kunt u ontheffing aanvragen voor de aangifte van BTW. Dan heeft u verder geen omkijken meer naar de aangiftes.
Stuur hiervoor een brief naar de belastingdienst ruim voordat het nieuwe jaar ingaat. Gebruik bijvoorbeeld de volgende tekst:

LS,

U heeft mij aangemerkt als ondernemer omdat ik met zonnepanelen stroom lever aan het electriciteitsnet. De BTW die ik hiervoor vanaf 1 januari a.s. dien af te dragen is lager dan 1.345,- waardoor ik onder de kleineondernemersregeling val.
Hierbij vraag ik u ontheffing aan voor de aangifte van omzetbelasting per 1 januari 2015 (of 2016 etc). Graag ontvang ik hier een bevestiging van.
Met vriendelijke groet,
Naam, BTW-nummer, adres, Telefoon

U kunt deze stappen ook uitbesteden, maar het is eenvoudig zelf te doen. Veel succes.