Berekening voor particulieren

Informatie over BTW teruggaaf voor particulieren klik hier.
Duurzaamheidslening drie noordelijke provincies:

  • Voor informatie over de duurzaamheidslening klik op de volgende link: www.svn.nl.
  • Wilt u graag weten welke subsidie of regeling er bij u mogelijk is, klik op volgende link: www.energiesubsidiewijzer.nl

Zonnepanelen zonder Subsidie

Wij zijn van mening dat ook zonder subsidie de aanschaf van zonnepanelen rendabel is. We horen veel mensen zeggen dat zonnepanelen (nog) te duur zijn om aan te schaffen zonder subsidie. Als we de meerwaarde van zonnepanelen voor het klimaat even buiten beschouwing laten en we kijken puur commercieel, dan kunnen we het volgende sommetje maken.

Rekensom: Sparen of Zonnepanelen?

Stel je schaft 10 zonnepanelen aan à 250 wattpiek. Levensduur 25 jaar. Kosten ±€ 4.500* euro incl BTW en montage, vervanging omvormer in de loop van de jaren en andere kosten in 25 jaar:

€ 1.200. Totale kosten dus € 5.700. in 25 jaar

Stel nu dat je deze € 5.700,- op de bank zet en 25 jaar onafgebroken spaart met de mooie rente van 2.4% . Over 25 jaar spaar je dan ± € 10.000,- en maakt dus € 4.300,– winst.

Nu kiezen we voor zonnepanelen van € 5.700,- en houden rekening met een jaarlijkse stijging van de stroomprijs van4% per jaar. Ook houden we rekening met onderhoud, vervanging van onderdelen en slijtage. De zonnepanelen produceren per jaar 2100 kWh stroom en dit spaar je dus uit op je energierekening.

Na 25 jaar heb je dus ongeveer € 20.000,- met de zonnepanelen uitgespaard /verdient en is je “winst” opbrengst – investering € 14.300,-. Op dit moment betekend dit een gemiddeld rendement van 12%. Volgens onze rekenmethode ben je beter uit met zonnepanelen dan dat je dit op de bank neerzet.

Wat doet de Energieprijs?

De hamvraag is dus: hoeveel prijsstijging kunnen we verwachten de komende 25 jaar ? Dat wordt in eerste plaats bepaald door Vraag en Aanbod. Wat we zeker weten is dat de wereldeconomie (vooralsnog) jaarlijks meer energie vraagt en dat de fossiele brandstoffen aan hun einde komen (olie als eerste, zie Peak-Oil). Moderne atoomcentrales zijn gigantisch duur (zie Finland – Olkiluoto) en daarbij loopt de wereldvoorraad uranium ook tegen zijn einde. Kernfusie is mooi maar zit nog steeds in het experimentele stadium en zal op zijn vroegst vanaf 2030-2050 een optie zijn. Mits het niet struikelt over de gigantische projectkosten (zie: ITER). Oftewel, de prijs van stroom kan de komende 25 jaar niet anders dan stijgen, flink stijgen.

* De prijs in de berekening is bij benadering.

Neem contact met ons op om de actuele prijzen op te vragen of klik hier voor de prijsoverzichten van de complete systemen